Học viên: Nguyễn Thu Hà – 1994 – Bắc Giang

Đang làm việc tại Bắc Ninh
Đã hoàn thành Khóa Học Kế Toán Sản Xuất
Khi lựa chọn 1 nơi để học thực hành, mình đã rất đắn đo, đặc biệt là học online. Nhưng quyết định thật đúng đắn, mình đã học 1 khóa sản xuất, thương mai.

Chị Hương hướng dẫn nhiệt tình, giúp mình gỡ được rất nhiều khúc mắc trong quá trình làm việc. Cảm ơn chị, cảm ơn Kế toán Việt Hưng