Học viên: Nguyễn Thị Tuyết – 1991 – Bắc Ninh

Đang làm việc tại Bắc Ninh
Đã hoàn thành Khóa Học Kế toán Sản Xuất - Thương Mại Dịch Vụ
Học xong một khóa học thực sự thấy yêu công việc của kế toán trước đây học trên trường ra mà không lắm được công việc của một kế toán mình cảm thấy nản.

sau bao đắn đo mình quyết định chọn một lớp để học thực tế chọn tới chọn lui mình chon Kế Toán Việt Hưng giờ thì mình biết quyết định của mình không sai.

Đến với khóa học mình có thể lên được bctc, kkt … mà cô giáo thì rất rất là nhiệt tình nữa chứ như một người chị gái vậy chỉ từng chỗ một. Cám ơn chị Hương, Cám ơn Kế Toán Việt Hưng!!!