Học viên: Nguyễn Thị Thủy – 1994 – Quảng Ninh

Đang làm việc tại Quảng Ninh
Đã hoàn thành Khóa Học Kế Toán Nhà Hàng Khách Sạn
Kế Toán Việt Hưng là địa chỉ tôi đã lựa chọn để học tập, điều tôi hài lòng nhất sau khóa học chính là chất lượng học tập mà bản thân nhận được, được sử dụng trêm những chứng từ , được cập nhật kiến thức theo những thông tư mới nhất.

Đội ngũ giáo viên giảng dạy nhiệt tình, thời gian học linh động phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau