Học viên: Trương Thị Liên – 1982 – Bắc Ninh

Làm việc tại Bắc Ninh
Đã hoàn thành Khóa Học Kế THCSN Trường Học
Cảm ơn kế toán Việt Hưng, cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Hoa rất nhiều. Cô dạy nhiệt tình, chỉ bảo mình rất kỹ và dễ hiểu. Cảm ơn cô nhiều.