Học viên: Trịnh Thùy Linh – 1996 – Hà Nội

Đang làm việc tại Hà Nội
Đã hoàn thành Khóa Học Kế Toán Sản Xuất + Thương Mại Dịch Vụ
Cảm ơn trung tâm nói chung và giáo viên trực tiếp giảng dạy em trong suốt thời gian qua.
Chị Huyền đã tạo điều kiện giúp đỡ và chỉ dạy cho em những kiến thức kế toán thực tiễn, giúp em hoàn thiện những kĩ năng về kế toán.
Em xin chân thành cảm ơn.