Học Viên: Trần Thị Ngân (1990) – Bắc Giang

Làm việc tại Bắc Giang
Đã hoàn thành Khoá Học Kế Toán Xây Dựng
Thời gian vừa qua em có đăng ký tham gia khoá học của trung tâm, mình cảm nhận được sự nhiệt tình từ nhân viên tư vấn tới giáo viên dạy. Mình cảm ơn trung tâm đặc biệt cảm ơn chị Thanh Mai rất nhiều ạ.

Giáo viên: Hoàng Thị Mai

Thời gian vừa qua em có đăng ký tham gia khoá học của trung tâm, mình cảm nhận được sự nhiệt tình từ nhân viên tư vấn tới giáo viên dạy.


Mình cảm ơn trung tâm đặc biệt cảm ơn chị Thanh Mai rất nhiều ạ!