Học viên: Trần Thi Ân Nhan – 1988 – Quảng Ngãi

Đã hoàn thành Khóa Học Thực Hành kế toán thương mại
Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến trung tâm kế toán việt Hưng và chị thương cùng đồng hành với mình trong suốt khóa học kế toán thương mại .Nội dung truyền đạt dễ hiểu hướng dẫn nhiệt tình .Chúc bạn Thương và quý trung tâm thành công , phát triển. Cảm ơn bạn Thương rất nhiều😍😍😍

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến trung tâm kế toán việt Hưng và chị thương cùng đồng hành với mình trong suốt khóa học kế toán thương mại .

 

 

Nội dung truyền đạt dễ hiểu hướng dẫn nhiệt tình .

 

Chúc bạn Thương và quý trung tâm thành công , phát triển. Cảm ơn bạn Thương rất nhiều😍😍😍