Học viên: Thanh Hà – 1988 – Đồng Nai

Làm việc tại Đồng Nai
Đã hoàn thành Khóa Học Thực Hành Kế Toán Thực Tế
Mình đã hoàn thành xong chương trình kế toán sản xuất thương mại tại trung tâm kế toán Việt Hưng. Giáo viên ở trung tâm rất nhiệt tình, cảm ơn trung tâm, cảm ơn cô giáo dễ thương.

Qua trung tâm Kế toán Việt Hưng, tôi thấy được Học kế toán online thật dễ dàng và dễ hiểu

Giáo viên ở trung tâm rất nhiệt tình, cảm ơn trung tâm, cảm ơn cô giáo dễ thương.