Học viên: Phan Thị Thúy – 1989 – Hà Tĩnh

Làm việc tại Hà Tĩnh
Đã hoàn thành Khóa Học Kế Toán Xây Dưng - Xây Lắp
Tôi học khóa học KT xây dựng của TT do cô Lam hướng dẫn. GV dạy rất nhiệt tình, hướng dẫn các nghiệp vụ rất chi tiết, hỗ trợ nhiều cho tôi trong công tác kế toán.

Sau khóa học tôi đã lập được BCTC. Cảm ơn cô và TT nhiều. Rất mong nhận được thêm sự hướng dẫn của cô và TT cho quá trình làm việc sau này.