Học viên: Nguyễn Văn Dũng – 1984 – Đà Nẵng

Đang làm việc tại Đà Nẵng
Đã hoàn thành Khóa học Nguyên Lý kế Toán Doanh Nghiệp
Mình đã học khóa nguyen lí ke toán của trung tâm giáo viên dạy nhiệt tình dễ hiểu. Giáo viên có thể linh động giờ học ngày học cho mình khi mình bận có thể đổi giờ khác . cảm ơn cô giáo Ngô Thương nhiều nhé