Học viên: Nguyễn Thị Xuân Hương – 1982 – TP. HCM

Làm việc tại TP. HCM
Đã hoàn thành Khóa Học Kế Toán Xuất Nhập Khẩu
Cám ơn Trung Tâm, cám ơn Giáo Viên Xuyến đã hỗ trợ giúp chị giải quyết công việc cuối năm.

Hi vọng nhiều trường hợp sẽ tìm được đến trung tâm khi gặp khó khăn

Chúc trung tâm luôn phát triển!