Học viên: Nguyễn Thị Lành – 1982 – Quảng Ngãi

Đang làm việc tại Quảng Ngãi
Đã hoàn thành Khóa học Kế Toán Xây Dựng
Tôi đã học qua khóa học kế toán online, tôi rất hài lòng về khóa học này. cảm ơn cô giáo đã tận tình hướng dân tôi trong suốt khóa học và trong thời gian làm việc của tôi sau này.
Nhờ khoá học mà mình từ một kế toán HCSN giờ mình cũng có thể làm kế toán doanh nghiệp. Khóa học nỳ do cô giáo Cao Lam hướng dẫn từ đầu, bám sát nội dung học, với sự nhiệt tình của cô giáo và sự cố gắng của mình hiện tại mình rất tự tin làm BCTC cho công ty của mình các năm về sau.
Nhờ khóa học này mà mình cũng phát hiện được những lỗi sai từ BCTC của năm trước.
Mình cảm ơn trung tâm kế toán Việt Hưng. cảm ơn sự nhiệt tình của cô giáo cũng như bộ phận tư vấn. Sau khóa học giáo viên chỉ dẫn cho mình nhiều vấn đề khác để mình ngày càng hoàn thiện hơn.