Học viên: Nguyễn Thị Huệ – 1989 – Hà Nội

Làm việc tại Hà Nội
Đã hoàn thành Khóa Học Kế Toán Xây Dưng - Xây Lắp
Cảm ơn trung tâm đã làm cầu nối giữa em với nghề. Giúp em hiểu hơn về nghề mà em đang làm.

Trân trọng cảm ơn chị Hương đã chỉ dạy giúp em hoàn thiện những lỗ hổng mà em không lấp được.

Trân trọng cảm ơn Kế Toán Việt Hưng