Học viên: Lê Văn Luận – 1986 – TP. HCM

Làm việc tại TP. HCM
Đã hoàn thành Khóa Học Kế Toán Xây Dưng - Xây Lắp
Mình là k chuyên nghành kế toán, nhưng từ khi mở công ty thì mình mới bắt đầu nghiên cứu và qua tìm hiểu mình may mắn gặp đươc kế Toán Việt Hưng, được biết dạy qua Online.

Mình được cô phụ trách dạy mình là chị Hằng, mình thấy, khi bắt đầu học mình thấy yên tâm qua cách chị chỉ bảo mình. Và lần lần mình hiểu được kế toán cần phải làm gì?

Cô rất nhiệt tình vui vẻ! Cảm ơn chị Hằng và trung tâm.