Học viên: Lê Đức Anh – 1985 – Nghệ An

Làm việc tại Nghệ An
Đã hoàn thành Khóa Học Thực Hành Kế Toán Thực Tế
Cảm ơn cô Hoàng Quỳnh đã nhiệt tình chỉ bảo và giảng dạy. Giúp cho tôi hiểu nhiều hơn về kiến thức kế toán cũng như phần mềm misa. Chúc cô giáo cũng như trung tâm Việt Hưng ngày càng thành công phát triển

le-duc-anh-2

Qua trung tâm Kế toán Việt Hưng, tôi thấy được Học kế toán misa online thật dễ dàng và tiện dụng.

le-duc-anh-1

Cảm ơn cô Hoàng Quỳnh đã nhiệt tình chỉ bảo và giảng dạy. Giúp cho tôi hiểu nhiều hơn về kiến thức kế toán cũng như phần mềm misa.

Lê Đức Anh

Chúc cô giáo cũng như trung tâm Kế toán Việt Hưng ngày càng thành công phát triển!

le-duc-anh