Học viên: Huỳnh Thị Thu Sương – 1987 – Gia Lai

Làm việc tại Gia Lai
Đã hoàn thành Khóa Học Kế Toán Xây Dưng - Xây Lắp
Cảm ơn trung tâm nói chung và giáo viên trực tiếp giảng dạy e trong suốt thời gian e theo học khóa học online. Giáo viên Hằng đã rất nhiệt tình giúp đỡ và chỉ dạy cho e về kế toán xây dựng.

Từ chỗ không biết một chút về ngành xây dựng e đã biết cách xem dự toán và có thể tự làm sổ sách cho công ty.

Khi có vướng mắc hồ sơ công ty thì Chị Hằng đã hổ trợ e rất nhiều.

Một lần nữa e xin chân thành cảm ơn trung tâm và giáo viên giảng dạy trực tiếp e. Chúc trung tâm ngày càng phát triển và giúp đỡ thêm cho những người không biết gì như e.