Học viên: Hoàng Bảo Trung – 1988- Quảng Bình

Làm việc tại Quảng Bình
Đã hoàn thành Khóa Học Kế Toán Xây Dưng - Xây Lắp
Mình hiện là kế toán ở công ty xây dựng, thời gian đầu mới vào làm gặp khá nhiều khó khăn do kiến thức còn chưa vững và thiếu kinh nghiệm thực tế nên mình đã đăng kí học lớp kế toán xây dựng ở trung tâm.

Sau một thời gian học mình được giáo viên hướng dẫn_cô lam, nhiệt tình chỉ dạy và truyền đạt những kinh nghiệm rất quý báu, rất cảm ơn cô.

Chúc cô và trung tâm luôn phát triển bền vững.