Học Viên: Đỗ Văn Sáng (1987) – Hải Dương

Làm việc tại Hà Nội
Đã hoàn thành Khoá học Kế toán Bất Động Sản
Cảm ơn trung tâm đã mở các lớp cho các bạn học viên như mình, qua một thời gian tham gia khoá học, mình đã hiểu và làm một kế toán tổng hợp. Các anh chị giáo viên ở trung tâm rất nhiệt tình chỉ bảo. Xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn trung tâm đã mở các lớp cho các bạn học viên như mình, qua một thời gian tham gia khoá học, mình đã hiểu và làm một kế toán tổng hợp.

Các anh chị giáo viên ở trung tâm rất nhiệt tình chỉ bảo. Xin chân thành cảm ơn!