Học viên : Đỗ Nguyên -Tây Ninh

Làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh
Đã hoàn thành Khóa Học Thực Hành Kế Toán Tổng hợp
Cảm ơn trung tâm Kế toán Việt Hưng và giáo viên trực tiếp giảng dạy em là Cô Mến trong suốt thời gian qua. Chị Mến đã giúp đỡ và chỉ dạy cho em những kiến thức kế toán thực tiễn, giúp em hoàn thiện những kĩ năng về kế toán tổng hợp. Cô giảng rất dễ hiểu và trả lời tận tình mọi câu hỏi của em, Em chúc Trung tâm và Cô Mến ngày càng phát triển. Em xin cám ơn.

Cảm ơn trung tâm Kế toán Việt Hưng và giáo viên trực tiếp giảng dạy em là Cô Mến trong suốt thời gian qua.

Chị Mến đã giúp đỡ và chỉ dạy cho em những kiến thức kế toán thực tiễn. Giúp em hoàn thiện những kĩ năng về kế toán tổng hợp. Cô giảng rất dễ hiểu và trả lời tận tình mọi câu hỏi của em. Em chúc Trung tâm và Cô Mến ngày càng phát triển. Em xin cám ơn.