Học viên: Đinh Thị Oanh – 1980 – TP. HCM

Làm việc tại TP. HCM
Đã hoàn thành Khóa Học Kế Toán Vận Tải
Cảm ơn trung tâm đã tạo điều kiện cho cô Nguyễn thị Hoa giảng dạy cho em trong suốt thời gian qua.

Em là người bắt đầu từ con số ko giơ sau khi tham gia khoá học em đã tự tin với công việc kế toán của mik.và đã bám sát được kiến thức thực tiễn