Học viên: Đặng Thị Liên – 1983 – Đà Nẵng

Đang làm việc tại Đà Nẵng
Đã hoàn thành Khóa Kọc Kế Toán Xây Dựng - Xây Lắp
Phải nói rằng ban đầu để quyết định học kế toán tại trung tâm nào thật là khó. Nhưng mình thật sự đã tìm được nơi mà mình tin tưởng. Kiểm chứng qua 2 khoá học là khoá kế toán xây dựng do Chị Hoàng mai giảng dạy. Hiện tại mình đang tham gia khoá học kế toán nhà hàng Khách sạn Do chị Cao Lam phụ trách. Với phương pháp 1 giáo viên kèm 1 học viên. Mình thấy học rất hiểu quả. Mình đã làm tốt BCTC của công ty xây dựng và nhà hàng khách sạn. Giáo viên luôn nhiệt tình hỗ trợ mình kể cả trong và sau khoá học. Cảm ơn trung tâm . Chúc trung tâm ngày càng phát triển!