Thủ tục giải thể doanh nghiệp

1. Thủ tục giải thể doanh nghiệp bao gồm những:

– Tư vấn giải thể doanh nghiệp;

– Tư vấn tiến hành họp Hội đồng thành viên, cổ đông công ty về việc giải thể doanh nghiệp;

– Tư vấn hình thức ra quyết định về việc giải thể;

– Tư vấn hình thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan;

– Tư vấn đăng báo giải thể;

– Tư vấn thanh lý tài sản của doanh nghiệp;

– Tư vấn thủ tục đóng mã số thuế.

– Tư vấn thủ tục xác nhận đóng tài khoản Ngân hàng;

– Tư vấn thủ tục huỷ dấu và trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

– Tư vấn thủ tục trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep

2. Phí dịch vụ:

– Thủ tục giải thể: 1.000.000đ (Giải quyết công việc với Sở kế hoạch & Đầu tư Hà Nội + Công an Hà Nội )

– Thủ tục giải thể: 2.500.000đ (Giải quyết công việc với cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp + Sở kế hoạch & Đầu tư Hà Nội + Công an Hà Nội + Đăng bố cáo)

Xem thêm: 

Thủ tục giải thể công ty doanh nghiệp với cơ quan thuế

Quyết định giải thể doanh nghiệp công ty

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho