Thủ tục giải thể doanh nghiệp

1. Thủ tục giải thể doanh nghiệp bao gồm những:

– Tư vấn giải thể doanh nghiệp;

– Tư vấn tiến hành họp Hội đồng thành viên, cổ đông công ty về việc giải thể doanh nghiệp;

– Tư vấn hình thức ra quyết định về việc giải thể;

– Tư vấn hình thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan;

– Tư vấn đăng báo giải thể;

– Tư vấn thanh lý tài sản của doanh nghiệp;

– Tư vấn thủ tục đóng mã số thuế.

– Tư vấn thủ tục xác nhận đóng tài khoản Ngân hàng;

– Tư vấn thủ tục huỷ dấu và trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

– Tư vấn thủ tục trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep

2. Phí dịch vụ:

– Thủ tục giải thể: 1.000.000đ (Giải quyết công việc với Sở kế hoạch & Đầu tư Hà Nội + Công an Hà Nội )

– Thủ tục giải thể: 2.500.000đ (Giải quyết công việc với cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp + Sở kế hoạch & Đầu tư Hà Nội + Công an Hà Nội + Đăng bố cáo)

Xem thêm:  

Thủ tục giải thể công ty doanh nghiệp với cơ quan thuế

Quyết định giải thể doanh nghiệp công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *