Thẻ: tt133

Cách hạch toán lệ phí môn bài theo TT200 và TT133 – Kế toán Việt Hưng

Hạch toán lệ phí môn bài. Thuế môn bài là loại thuế thu theo năm, được tính vào khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Kế toán Việt Hưng sẽ cùng bạn tìm hiểu cách hạch toán lệ phí môn bài theo TT200 …