Thẻ: thuế điện tử việt nam

Lập chứng từ nộp thuế điện tử mới nhất

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 84/TT – BTC .”Hướng  dẫn thủ tục thu ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa”. Trong đó tại Chương II, Mục 1, Điều 6 hướng dẫn cách lập chứng từ nộp thuế điện tử. Cụ thể như sau: Đăng nhập hệ …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959