Phần mềm kế toán DAS

Th5
27

Phần mềm kế toán DAS – Dynamic Accounting System

Phần mềm kế toán DAS 9.0 (Dynamic Accounting System) là phần mềm kế toán động được phân tích thiết kế theo chuẩn mực kế toán Quốc Tế và hoàn toàn phù hợp với đặc thù của kế toán Việt Nam. Đặc biệt trong quá trình thiết kế sản phẩm có sự tham gia của các […]

BởiMạnh Cường Nguyễn |
CHI TIẾT