Thẻ: Khóa học kế toán thuế

Học làm kế toán thuế

1. Kế toán thuế là gì? – Kế toán thuế là một tên gọi trong số rất nhiều tên gọi khác nhau của bộ phận kế toán dựa vào tính chất công việc được đảm nhận. Mà công việc chính của kế toán thuế là việc tập hợp, phân tích, đánh giá tình hình biến …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959
0982.929.939