Thẻ: Điều khiển máy tính từ xa

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Chrome Remote Desktop

Cách cài đặt và sử dụng Chrome Remote Desktop Chrome Remote Desktop là ứng dụng chạy trên Internet bằng trình duyệt Google Chrome. Ứng dụng này dùng để truy cập máy tính từ xa giống như Teamviewer. Nó đòi hỏi bạn phải có tài khoản Gmail và máy tính đã cài đặt trình duyệt internet Google Chrome. Nếu …