Thẻ: dịch vụ kế toán hành chính sự nghiệp

Khóa học lập báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp

dich-vu-lam-bao-cao-tai-chinh-don-v-hanh-chinh-su-nghiep

Cuối năm vì thời gian bận rộn hoặc vì các bạn chưa nắm rõ hết được các nguyên tắc khi lập báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. Hãy để kế toán Việt Hưng giúp bạn xử lý mọi vấn đề khó khăn trong đơn vị của bạn một cách …

Dịch vụ kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp online

dich-vu-ke-toan-hcsn

Song hành cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì các đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) dưới sự quản lý của nhà nước cũng đã từng bước được kiện toàn, góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới kinh tế – xã hội. Thực hiện được vai trò chủ đạo của mình, …