Phân biệt báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng và báo cáo tài chính thuế

Báo cáo tài chính là kết quả cuối cùng của một doanh nghiệp, một doanh nghiệp ngoài việc báo cáo tài chính để nộp lên thuế thì khi vay vốn ngân hàng cấn có báo cáo nội bộ để vay vốn ngân hàng.

bao-cao-vay-von-ngan-hang
 Báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng

Mặc dù có tên gọi giống nhau là báo cáo tài chính nhưng mỗi loại báo cáo có những điểm giống và khác nhau.

Xem thêm: Phân biệt kế toán doanh nghiệp và kế toán Hành chính sự nghiệp

1. Điểm giống nhau giữa báo cáo tài chính thuế và báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng.

– Bạn đều phải cân đối các chỉ tiêu theo yêu cầu và theo các nguyên tắc nhất định

– Đều thể hiện tài sản và nguồn vốn luôn bằng nhau

– Chỉ tiêu số dư cuối kỳ trên tài khoản ngân hàng là khớp nhau

– BCTC đều phải đủ bộ gồm: Cân đối tài khoản, cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ.

2. Điểm khác nhau giữa báo cáo tài chính thuế và báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng.

Nội dung

BCTC Thuế BCTC vay vốn ngân hàng.
1.     Doanh thuThể hiện doanh thu khớp với báo cáo thuếThể hiện doanh thu nội bộ thực tế
2.     Lợi nhuậnLợi nhuận thể hiện lỗ hoặc lại theo tính chất và theo năm thành lập của doanh nghiệpLợi nhuận luôn là phải bắt buộc lãi 10% hoặc 15%/ trên doanh thu
3.     Thuế TNDNNếu lỗ không có chỉ tiêu thuế TNDNBắt buộc lãi nên có chỉ tiêu thuế TNDN
4.     Công nợ phải thu của khác hàngThể hiện đúng công nợ phải thu của các khách hàngThể hiện công nợ phải thu luôn gấp 2 lần công nợ phải trả
5.     Công nợ phải trả nhà cung cấpPhản ánh công nợ phải trả thực tế trên sổ sách đối chiếuThể hiện công nợ phải trả cho nhà cung cấp phải ít hơn công nợ phải thu
6.     Hàng tồn khoPhản ánh hàng tồn kho thực tếCó nội dung hàng tồn kho nhưng không quá lớn và bằng ½ so với công nợ phải thu
7.     Báo cáo tài chínhGồm: Cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cái tài chínhGồm: Cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ và không cần

thuyết minh báo cáo tài chính

8.     Tiền mặtTiền mặt thể hiện trên báo cái tài chính thuế đúng với hóa đơn chứng từ sổ sách DN cóTiền mặt trên BCTC vay vốn ngân hàng thể hiện ít mới phù hợp để vay vốn ngân hàng.
9.     Số lần lập BCTC01 lần và hạn 30/03/N+1Khi phát sinh việc vay vốn ngân hàng

 

 Kế toán việt hưng nơi tin cậy để gửi gắm các dịch vụ báo cáo tài chính thuế và vay vốn ngân hàng !

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho