Mẫu bảng chấm công theo thông tư 200 mới nhất năm 2019

Bảng chấm công là để thể hiện ngày công đi làm thực tế, từ ngày công để tính được số tiền lương thực tế 1 tháng người lao động được hưởng bao nhiêu. Ngoài ra căn cứ vào bảng chấm công để tính thêm các khoản thưởng khác.

1. Mẫu bảng chấm công mới nhất theo thông tư 200

                             BẢNG CHẤM CÔNG

                    Đơn vị : …………….. Mẫu số: 01a – LĐTL
                    Bộ phận : ………….. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
                 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng ….năm……

Ngày trong thángQuy ra công
 

STT

 

Họ và tên

Ngạch bậc lương hoặc cấp bậc

chức vụ

 

1

 

2

 

3

 

 

31

Số công hưởng lương

sản phẩm

Số công hưởng lương

thời gian

Số công nghỉ việc, ngừng việc hưởng 100% lươngSố công nghỉ việc, ngừng việc hưởng ….% lươngSố công hưởng BHXH
ABC123….313233343536
Cộng

 Ngày … tháng … năm…

Người chấm công                                                 Phụ trách bộ phận                                              Người duyệt         

   (Ký, họ tên)                                                              (Ký, họ tên)                                                          (Ký, họ tên)

Ký hiệu chấm công:

– Lương SP:                        SP                                                – Nghỉ phép:                           P

– Lương thời gian:                +                                                  – Hội nghị, học tập:                H

– Ốm, điều dưỡng:               Ô                                                  – Nghỉ bù:                               NB

– Con ốm:                            Cô                                                 – Nghỉ không lương:              KL

– Thai sản:                           TS                                                 – Ngừng việc:                         N

 – Tai nạn:                             T                                                   – Lao động nghĩa vụ:

2. Mẫu bảng chấm công trên excel trên thực tế

bảng chấm công 2019 theo thông tư 200
Mẫu bảng chấm công 2019 theo thông tư 200

Dưới đây kế toán Việt Hưng chia sẻ mẫu bảng chấm công theo thông tư 200 tại đây. Tại đây

 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho
0988.680.223