Cập nhật hướng dẫn giảm tiền thuê đất 2023

Giảm tiền thuê đất 2023 | Gần đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Chính đã đưa ra quyết định 25 liên quan đến chính sách giảm tiền thuê đất cho năm 2023. Vậy quy định này cụ thể như thế nào? Cách thực hiện đúng theo hướng dẫn ra sao? Bài viết này của Trung tâm đào tạo kế toán Việt Hưng sẽ giúp các bạn có thể giải đáp được chi tiết nhất về vấn đề này.

1. Kế hoạch về việc giảm tiền thuê đất xuống 30% năm 2023

Chính phủ đã yêu cầu BTC đảm sự chủ trì và phối hợp cùng bộ, cơ quan, địa phương về việc thực hiện những giải pháp, nhiệm vụ thiết yếu dưới đây:

 • Hiệu quá hóa được việc thực thi những chính sách gia hạn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã được ban hành. Và Bộ Tài chính cũng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những chính sách, giải pháp hỗ trợ tài chính mà không gây bất kỳ tác động tiêu cực nào đến an toàn về nợ Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia.
 • Đảm bảo được sự khẩn trương việc sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 07 năm 2023, theo dõi chặt chẽ về tình hình đáo hạn, trả nợ và thực hiện đảm bảo được việc gia hạn về thời gian trả nợ của từng doanh nghiệp. Tất nhiên cũng đòi hỏi có các giải pháp kịp thời, phù hợp, tăng cường về thông tin, truyền thông kịp thời để có được sự duy trì thật ổn định với nhà đầu tư.
 • Bộ tài chính chủ trì, phối hợp với những bộ ngành liên quan để báo cáo về tình hình triển khai Nghị định 65/2020/NĐ – CP và Nghị định 08/2023/NĐ – CP. Kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung những quy định về việc chào bán, giao dịch trái phiếu riêng rẻ nếu như thật sự cần thiết, nhằm đáp ứng thật tốt tình hình thực tế và yêu cầu hiện tại của thị trường.
 • Rà soát lại những quy định pháp luật, sửa đối hướng dẫn nhằm tạo điều kiện thuận lợi và mang lại quy tình thật nhanh chóng cho doanh nghiệp, đảm bảo tối ưu cho việc hoàn thuế giá trị gia tăng thực hiện nhanh nhất với những doanh nghiệp.
 • Xác định về mức độ, thời gian, phương thức huy động vốn, hình thức, phát hành trái phiếu chính phủ, đảm bảo thật phù hợp đúng tiến độ thu – chi, giải ngân vốn đầu tư công, nhằm thúc đẩy việc tăng trưởng nguồn kinh tế, đảm bảo được hiệu quả nguồn vốn vay, khả năng trả nợ vay, sự ổn định, bền vững trong tài chính quốc gia.
 • Vào tháng 07 năm 2023, Bộ tài chính cũng trình thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quyết định giảm 30% tiền thuê đất trong năm 2023 với tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, doanh nghiệp, cá nhân đang thuê đất trực tiếp của Nhà nước đúng theo quyết định, hợp đồng, giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản khác của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo hình thức thuê đất, trả tiền hàng năm.

2. Đối tượng được giảm tiền thuê đất 2023?

Theo Điều 2 Quyết định 25/2023/QĐ – TTg, đối tượng được giảm tiền thuê đất gồm:

Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ cá nhân, hộ gia đình đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức thuê đất trả tiền theo năm thông qua Quyết định, hợp đồng, hay giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và những tài sản khác gắn liền với đất Cơ quan nhà nước có thấy quyền

LƯU Ý: Quy định này cũng được áp dụng với đối tượng được giảm tiền thuê đất gồm: trường hợp thuê đất không thuộc vào đối tượng được miễn, giảm, tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất được miễn giảm tiền thuê đất đúng theo quy định Luật đất đai, kèm những văn bản luật có liên quan

3. Mức giảm tiền thuê đất năm 2023 là bao nhiêu?

Theo Điều 3 Quyết định 25 năm 2023 quy định rất cụ thể về mức giảm tiền thuê đất:

 • Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp trong năm 2023 với người thuê đất

LƯU Ý: Không giảm ở số tiền thuê đất còn nợ ở những năm trước năm 2023 và phát sinh tiền nộp chậm (nếu có).

 • Mức giảm tiền thuê đất sẽ được tính dựa trên tổng tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) năm 2023 đúng theo quy định Pháp luật đề ra.

Với trường hợp người thuê đất được giảm tiền thuê đất đúng theo quy định hay khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đúng theo quy định về tiền thuê đất mức giảm là 30% số tiền thuê đất được tính dựa trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) khi đã được giảm hay khấu trừ đúng theo quy định (trừ trường hợp số tiền thuê đất đã được giảm đúng theo Quyết định số 01/2023/QĐ – TTg ban hành ngày 31/01/2023 của Thủ tướng chính phủ).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2023.

4. Hướng dẫn giảm tiền thuê đất 2023 theo Quyết định 25 mới nhất

TCT đề nghị Cục trưởng cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo phòng, chi cục thuế căn cứ đúng theo nội dung đã được quy định với các công việc sau:

CQT các cấp tổ chức cần tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ những chính sách về việc giảm tiền thuê đất đúng theo quy định tại Quyết định 25/2023/QĐ – TTg về việc thực hiện giảm tiền thuê đất trong năm 2023 tới các tổ chức, đơn vị, hộ kinh doanh đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp đúng theo Quyết định thuê đất hay hợp đồng thuê đất hay giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất mỗi năm:

+ Tại từng địa phương quản lý Thuế, cơ quan Thuế chủ động phối hợp với những cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh truyền hình, chi nhánh văn phòng đại diện,… để tổ chức tuyên truyền và phổ biến những nội dung theo Quyết định.

+ Xây dựng các tài liệu hướng dẫn thực hiện đúng theo quyết định, đăng tải tài liệu hướng dẫn ở các trang thông tin điện tử Cục thuế, gửi tài liệu hướng dẫn qua địa chỉ email đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp.

+ Thông tin tuyên truyền thường xuyên, liên tục bằng những hình thức, bảo đảm được việc người nộp thuế tiếp cận, hiểu rõ phạm vi, đối tượng, trình tự, thời hạn, quyền lợi khi thực hiện về chính sách giảm tiền thuê đất để người nộp thuế thực hiện kịp thời, đúng những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tháo gỡ các mặt khó khăn về nguồn tài chính dành cho người nộp Thuế

Xử lý hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất đúng theo Quyết định 25/2023/QĐ – TTg:

Căn cứ theo hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 tại Điều 4 Quyết định 25/2023/QĐ – TTg do người nộp Thuế gửi lên cơ quan Thuế quản lý xác định với số tiền thuê đất được giảm và ban hành theo đúng quy định pháp luật về thu tiền thuê đất.

Tổng hợp tình hình về việc giảm tiền thuê đất năm 2023 khi cơ quan thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ đi số tiền đã nộp thừa vào tổng tiền thuê đất cho kỳ sau hay năm tiếp theo đúng theo quy định Pháp luật về việc quản lý Thuế, pháp luật khác có liên quan.

Với trường hợp không còn kỳ nộp thuế thì sẽ thực hiện việc bù trừ hay hoàn trả số tiền nộp thừa đúng theo quy định Pháp luật.

5. Thủ tục để được giảm tiền thuê đất năm 2023

5.1 Hồ sơ giảm tiền thuê đất

– Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 của người thuê đất đúng theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm Quyết định 25/2023/QĐ – TTg.

– Bản sao về quyết định cho thuê đất hay hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và những tài sản gắn liền với đất Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5.2 Trình tự nộp hồ sơ

 • Người thuê đất phải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (theo hình thức điện tử, trực tiếp, bưu chính) lên Cơ quan Thuế, Ban quản lý khu kinh tế, Ban quản lý khu công nghệ cao, cơ quan khác đúng theo quy định pháp luật tính từ thời điểm quyết định giảm tiền thuê đất có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 03 năm 2023. Và không áp dụng chính sách giảm tiền thuê đất theo quy định tại quyết định này với trường hợp thuê đất giảm sau ngày 31 tháng 03 năm 2023.
 • Căn cứ đúng theo hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp theo đúng quy định tại khoản 1 Điều này và không quá 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ đúng theo quy định Điều 4 quyết định này, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm, và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất và pháp luật về quản lý thuế.
 • Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định về việc giảm tiền thuê đất theo quy định của quyết định này nhưng nếu Cơ quan quản lý nhà nước phát hiện qua việc thanh tra, kiểm tra người thuê đất không thuộc vào trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định thì người thuê đất phải hoàn trả toàn bộ ngân sách nhà nước về số tiền thuê đất đã được giảm cùng tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm đúng theo quy định Pháp luật về việc quản lý Thuế.
 • Với trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2023 nhưng sau khi cơ quan thẩm quyền xá định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì sẽ được trừ số tiền đã nộp thừa tiền thuê đất của kỳ sau hay năm tiếp theo đúng quy định pháp luật về việc quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan, với trường hợp không còn kỳ nộp tiền thuê đất thì sẽ thực hiện việc bù trừ, hoàn trả số tiền nộp thừa đúng theo quy định pháp luật về Quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA group FB CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

giảm tiền thuê đất 2023 2
24/7 Giải đáp kế toán

Bài viết của Trung tâm đào tạo kế toán Việt Hưng đã giải đáp chi tiết về việc cập nhật hướng dẫn giảm tiền thuê đất năm 2023. Bạn có thể tham gia vào các khóa học kế toán Thuế, kế toán thực hành để được biết chi tiết các hướng dẫn theo đúng quy định thay đổi mới của Chính Phủ.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận