Cách nộp tờ khai mẫu 02 TH – đăng ký giảm trừ gia cảnh qua mạng

Cách nộp tờ khai mẫu 02 TH – đăng ký giảm trừ gia cảnh qua mạng cho cơ quan thuế

Để hoàn tất thủ tục đăng ký mã số thuế người phụ thuộc thì sau khi đã nhập thông tin người phụ thuộc vào hỗ trợ kê khai thuế và kết xuất ra file .XML. Thì bước tiếp theo là nộp tờ khai qua mạng cho cơ quan thuế quản lý của doanh nghiệp mình để được cấp mã số thuế người phụ thuộc.

Xem thêm: Cách nộp tờ khai mẫu 03/TNDN – Tờ khai quyết toán thuế TNDN qua mạng

1. Vào mạng bằng trình duyệt Internet Explorer, rồi đánh vào google “tncn online”

Hoặc vào trang website tncnonline.com.vn

Chú ý: Chỉ đăng ký được bằng trình duyệt mạng Internet Explorer

Cách nộp tờ khai mẫu 02 TH - đăng ký giảm trừ gia cảnh qua mạng

  • Chọn “Đăng ký thuế
  • Chọn “Tổ chức chi trả” màn hình hiện giao diện

Cách nộp tờ khai mẫu 02 TH - đăng ký giảm trừ gia cảnh qua mạng

2. Nhập các thông tin vào mục đăng nhập

+ “Mã số thuế”: đánh mã số thuế công ty vào

Ví dụ: 1000215656

+ “Ngày cấp mã số thuế”: đánh ngày cấp mã số thuế của công ty vào (ngày cấp ghi trong giấy đăng ký kinh doanh hoặc thông báo cấp mã số thuế doanh nghiệp

Ví dụ: 03/10/1998

+ “Cơ quan thuế Tỉnh/Thành phố”: chọn cơ quan thuế Tỉnh hoặc thành phố phù hợp với công ty mình

Ví dụ: Cục thuế Tỉnh Hưng Yên

+ “Cơ quan thuế quản lý”: chọn cơ quan thuế quản lý phù hợp tương ứng

Ví dụ: Cục thuế Tỉnh Hưng Yên

+ “Xác nhận thông tin”: Có 5 ký tự hệ thống hiện sẵn, mình đánh vào phần ô trống

Ví dụ: yGVuj

Cách nộp tờ khai mẫu 02 TH - đăng ký giảm trừ gia cảnh qua mạng

+ Chọn “Đăng nhập”

3. Nhập thông tin vào mục gửi file dữ liệu

Màn hình hiện giao diện

Cách nộp tờ khai mẫu 02 TH - đăng ký giảm trừ gia cảnh qua mạng

+ “Tên người gửi”: đánh tên công ty vào

Ví dụ: Công ty CP Sợi Trà Lý Hưng Yên

+ “Địa chỉ liên lạc”: đánh địa chỉ công ty vào

Ví dụ: Thôn Tử Dương, Yên Mỹ, Hưng Yên

+ “Điện thoại liên lạc”: đánh số điện thoại của người gửi vào để có vấn đề gì bên thuế họ phản hồi lại

Ví dụ: 0987928313

+ “Địa chỉ email”: đánh địa chỉ email của người thực hiện gửi file dữ liệu vào

Ví dụ: ntphuong88.tb@gmail.com

+ “File dữ liệu”: chọn “Browse…”

+ Chọn đến file dữ liệu  mẫu 02TH làm trên HTKK 3.8.4 và đã kết xuất ra máy tính.

Ví dụ: Destop/ TBI -1000215656-02TH-Y2018-L001 như hình dưới

Cách nộp tờ khai mẫu 02 TH - đăng ký giảm trừ gia cảnh qua mạng

+ Chọn “open”

+ Chọn: “Gửi lại file dữ liệu”

+ Chọn: “Gửi file”

Cuối cùng Hệ thống báo “Gửi file dữ liệu thành công” là hoàn thành

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959