Cách làm báo cáo tài chính theo thông tư 133 trên HTKK

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK

 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp áp dụng theo 2 thông tư sau
 • Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ – Áp dụng theo thông tư 133/2016/TT-BTC
 • Đối với các doanh nghiệp lớn – Áp dụng theo thông tư 200/2014/TT-BTC
 • Bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp gồm
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Tờ khai mẫu 03/TNDN –Tờ khai quyết toán thuế TNDN

Xem thêm:

Chuẩn bị hồ sơ cho việc lập báo cáo tài chính

Hướng dẫn cách nộp báo cáo tài chính qua mạng cho cơ quan thuế

1. Làm “Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” trên HTKK

 • Đăng nhập vào phần mềm HTKK 3.8.4

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK

 • Chọn mã số thuế công ty:

Ví dụ: 1000215293: Công ty CP đay và KDTH Thái Bình

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK

 • Chọn: “Đồng ý”
 • Chọn: “Báo cáo tài chính”

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK

 • Chọn:

+ Nếu áp dụng Thông tư 200 thì chọn “Bộ báo cáo tài chính (TT 200/2014/TT-BTC)

+ Nếu áp dụng Thông tư 133 thì chọn “Bộ báo cáo tài chính (B01a-DNN) 

(TT 133/2016/TT-BTC) hoặc (B01b-DNN)  (TT 133/2016/TT-BTC), nhưng thông thường chọn mẫu B01a

Ví dụ: chọn Thông tư 200/2014/TT-BTC

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK

Màn hình hiện thị

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK

+ Năm: Năm tài chính: Ví dụ: 2017

+ Từ ngày…đến ngày: Ví dụ: 01/01/2017-31/12/2017

+ Tích chọn “Doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục”

+ Tích chọn: “KQHĐKD”, “LCTTGT hoặc LCTTTT”, ở ví dụ này chọn “LCTTGT”

+ Chọn “Đồng ý”

Màn hình hiện thị giao diện sau

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK

– Nhập số liệu vào các biểu như trên bao gồm:

+ CĐKT

+ KQHĐSXKD

+ LCTTGT

– Chọn: “Ghi”

Màn hình hiện thị đã ghi dữ liệu thành công là xong

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK

– Chọn “Kết xuất XML” và lưu ra một vị trí nào đó trong máy tính để gửi dữ liệu qua mạng cho cơ quan thuế

Ví dụ như hình dưới: chú ý: không được thay đổi định dạng tên file.

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK

2. Làm thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính là một phần trong Bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên không như Bảng cân đối kế toán, BCKQKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được làm trên hỗ trợ kê khai thuế, thì thuyết minh báo cáo tài chính được làm trên file word hoặc excel do người nộp thuế tự thiết kế

3. Làm tờ khai mẫu 03/TNDN-Tờ khai quyết toán thuế TNDN trên HTKK thuế

 • Vào HTKK 3.8.4

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK

 • Chọn mã số thuế công ty: Ví dụ: 1000215656-Công ty CP Sợi Trà Lý

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK

 • Chọn “Đồng ý”
 • Chọn “Thuế thu nhập doanh nghiệp”

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK

 • Chọn “Quyết toán TNDN năm (03/TNDN)

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK

Màn hình hiện thị

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK

 • Trong giao diện trên ta chọn như sau 

+ Năm: là năm tính thuế. Ví dụ: 2017

+ Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017

+ Tờ khai lần đầu

+ Danh mục ngành nghề: thường chọn là “Ngành hàng sản xuất kinh doanh thông thường”

+ chọn phụ lục kê khai: thường chọn “03-1A/TNDN”

+ chọn “Đồng ý”

Màn hình hiện thị

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK+ Ta làm sheet: “03-1A/TNDN “

+ Rồi làm sheet: “GDLK-01”

+ Cuối cùng làm sheet: “Tờ khai”

 • Sau khi làm xong 3 sheet ta chọn “ghi”, hệ thống báo “đã ghi dữ liệu thành công” là được

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK

 • Sau đó chọn “kết xuất XML” và lưu ra 1 vị trí nào đó trong máy tính. Chú ý: định dạng tên file không được thay đổi, phải để nguyên như khi kết xuất ra.

Ví dụ

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK

avatar
2 Chuỗi bình luận
1 Chủ đề trả lời
0 Người theo dõi
 
Bình luận phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận nóng nhất
  Theo dõi  
Thông báo cho
Trần Hiền Lương
Khách
Trần Hiền Lương

Chào bạn cho mình hỏi với mình làm Báo cáo tài chính trên HTKK mà doanh nghiệp mới thành lập không có số đầu năm nên không thể kết xuất XML được thì phải làm sao

Lại Thị Thanh tâm
Khách
Lại Thị Thanh tâm

cho mình hỏi sao bên bảng cân đối tài khoản phần tiền mặt mình nhập của năm trước vào bên co ko dc ah

Nguyễn Thị Mến
Admin
Nguyễn Thị Mến

Trung tâm chào bạn! Tài khoản tiền mặt luôn có số dư bên Nợ bạn nhe! Bạn tham gia khóa học bên mình để giáo viên hướng dẫn bạn làm tất cả công việc của 1 kế toán nhe bạn! Cảm ơn bạn!

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959
0982.929.939