Chia sẻ các trường hợp điều chỉnh thuế GTGT

Chia sẻ tất cả các trường hợp điều chỉnh thuế GTGT, cách kê khai bổ sung thuế GTGT

Trong quá trình lập tờ khai thuế không thế nào tránh được sai sót. Vậy nếu sai sót thì bạn cần hiểu rõ bản chất từng trường hợp để điều chỉnh cho đúng.

Điều chỉnh thuế GTGT
Điều chỉnh thuế GTGT

1. Các nội dung cần lưu ý khi kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT

  • Nếu tờ khai làm sai mà trong hạn kê khai thì chỉ cần lập lại tờ khai đúng và nộp lại qua mạng:

Ví dụ: Ngày 20/01/2018 Công Ty Việt Hưng kê khai tờ khai thuế quý 3/2018. Ngày 30/01/2018 Kế toán phát hiện kê khai sai và trường hợp này kế toán chỉ lập lại tờ khai thuế đúng và gửi đi là được.

  • Nếu tờ khai làm sai mà phát hiện sau thời hạn nộp thì phải lập tờ khai thuế đều chỉnh bổ sung.
  • Thời hạn kê khai bổ sung: Được kê khai trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh tra quyết toán thuế, vì khi ra thông báo quyết toán thì hệ thống mạng chặn không nhận tờ khai bổ sung nữa. Nên bạn nộp lúc này không có giá trị.

2. Các nguyên tắc kê khai thuế cần nhớ

  • Sai Ở ĐÂU thì điều chỉnh Ở ĐẤY.
  • Nếu sai làm tăng thuế GTGT lên thì cần điều chỉnh số tiền thuế GTGT tăng lên từ việc khấu trừ vào chỉ tiêu 38 của quý phát hiện ra sai sót đó.

Ví dụ quý 4/2018 phát hiện ra sai sót của quý 2. Thì số tiền chênh lệch đó sẽ đưa vào chỉ tiêu 38 của quý 4/2018

  • Ngược lại nếu điều chỉnh làm giảm thuế GTGT được khấu trừ thì số tiền chênh lệch giảm được điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 của quý phát hiện ra sai sót.

Ví dụ Quý 4/2018 phát  hiện sai sót của quý 2. Thì số tiền chênh lệch giảm đó sẽ được đưa vào chỉ tiêu 37 của quý phát hiện ra sai sót là quý 4/2018.

  • Sau khi điều chỉnh xong nếu thuế GTGT TĂNG lên thì chênh lệch được ghi vào chỉ tiêu 38, Ngược lại điều chỉnh xong mà thuế GTGT được khấu trừ GIẢM đi thì được ghi vào chỉ tiêu 37.

3. Phạm vi nộp phạt

  • Nếu bạn phát hiện ra sai sót mà tự động điều chỉnh trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra thì không bị phạt.
  • Bị phạt nếu khi cơ quan thuế phát hiện làm sai tờ khai thuế GTGT ( Theo thông tư 166/20130 Mức phạt từ 800 đến 2 triệu đồng/ 1 hành vi vi phạm.
Điều chỉnh thuế GTGT
điều chỉnh thuế GTGT

4. Cách thực hiện kê khai điều chỉnh

Trường hợp 1: Điều chỉnh chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế GTGT

Ví dụ: Công ty Việt Hưng quý 3/2018 nhặt chỉ tiêu 22 từ quý 2/2018 sang bị sai. Số đúng là 80.000.000 Nhưng kế toán lại đưa sang 90.000.000đ.

Kế toán Việt Hưng trình bày  theo bảng dưới đấy.

Chỉ tiêu Chỉ tiêu trên tờ khai đã kê khai sai Chỉ tiêu điều chỉnh trên tờ khai bổ sung Ghi chú
22 90.000.000 80.000.000 Chỉ tiêu này cần điều chỉnh lại đúng
24,25 900.000.000 900.000.000 Giữ nguyên
33 800.000.000 800.000.000 Giữ nguyên
41,43 190.000.000 180.000.000 Giảm VAT được khấu trừ đi 10.000.000đ

Cách làm:

Theo nguyên tắc SAI QUÝ NÀO – sủa QUÝ ĐÓ

Bước 1: Mở tờ khai bổ sung quý 3/2018 ra chọn tờ khai bổ sung, Nhưng lưu ý kiểm tra lại tờ khai lần đầu có đúng với nội dung đã nộp trên hệ thống mạng không?

Bước 2: SAI ĐÂUSỬA ĐẤY

Điền lại vào chỉ tiêu 22 số tiền là 80.000.000đ

Bấm GHI Sang bên cạnh KHBS . Lúc này thể hiện số tiền trên chỉ tiêu có 2 dòng:

Chỉ tiêu 22: Số tiền 90.000.000 số điểu chỉnh 80.000.000 giảm 10.000.000

Chi tiêu 43: thuế GTGT được khấu trừ 190.000.000 giảm còn 180.000.000

Lưu ý:

Không được sửa lại chỉ tiêu 22 của tờ khai quý 4 sau khi bổ sung điều chính vì chỉ tiêu 22 là nhặt ở tờ khai chính sang.

Đưa số tiền chênh lệch điều chỉnh giảm 10.000.000đ vào chỉ tiêu 43 của  tờ khai quý 4/2018 ( Luu ý nhớ đưa vào)

 

Trường hợp 2: Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào do kê khai hai lần hóa đơn đầu vào.

Vấn đề này thường kế toán hay gặp do kế toán không quản lý sắp sếp không gọn gàng nên kế toán khai hai lần hóa đơn đầu vào.

Ví dụ: Cũng nội dung ví dụ 1 trên tại quý 3/2018  kế toán sơ xuất nên khai 2 lần số hóa đơn mua vào của công ty A có giá trị 100.000.000, thuế GTGT 10% là 10.000.000 . Kế toán điều chỉnh lại số liệu đúng

Chỉ tiêu Chỉ tiêu trên tờ khai đã kê khai sai Điều chỉnh lại chỉ tiêu trên tờ khai bổ sung Ghi chú
22 90.000.000 90.000.000 Giữ nguyên
24,25 900.000.000 890.000.000 Điều chỉnh giảm
33 800.000.000 800.000.000 Giữ nguyên
41,43 190.000.000 180.000.000 Giảm VAT được khấu trừ đi 10.000.000đ

Cách làm:

Mở tờ khai thuế GTGT quý 3/2018 ra và mở tờ khai thuế bổ sung. Chọn

Sửa lại chỉ tiêu 24 và 25 từ 900.000.000 thành 890.000.000 sau đó GHI, Sau khi ghi xong thì sang KHBS sẽ có 2 nội dung:

Chỉ tiêu 24,25 sẽ thể hiện số cũ: 900.000.000 số điểu chỉnh 890.000.000 giảm 10.000.000đ

Chỉ tiêu 43: Số thuế đang được khấu trừ cũ 190.000.000 chuyển thành 180.000.000

Giảm 10.000.000đ

Lưu ý: Số tiền 190.000.000 đ trên tờ khai sai quý 3/ 2018 lần 1 vẫn đưa vào chỉ tiêu 22 của quý 4

Đánh số tiền 10.000.000 vào chỉ tiêu 37 của quý 4/2018 để điều chỉnh giảm thuế

 

Trường hợp 3: Điều chỉnh tăng thuế GTGT đầu vào do kê khai thiếu giá trị hóa đơn đầu vào:

Ví dụ: Quý 3/2018 Công ty A khai thuế GTGT đầu vào là 900.000.000đ nhưng do sơ suất kế toán khai thiếu giá trị của hóa đơn do có 1 số hóa đơn giá trị thực tế 100.000.000đ, VAT 10%, Nhưng kế toán lại khai giá trị là 10.000.000 thuế 10% là 1.000.000đ, Vậy kế toán đang kê khai thiếu 9.000.000đ vào tờ khai thuế.

Thể hiện các nội dung bằng bảng dưới đây.

Chỉ tiêu Chỉ tiêu trên tờ khai đã kê khai sai Điều chỉnh lại chỉ tiêu trên tờ khai bổ sung Ghi chú
22 90.000.000 90.000.000 Giữ nguyên
24,25 900.000.000 909.000.000 Điều chỉnh tăng
33 800.000.000 800.000.000 Giữ nguyên
41,43 190.000.000 199.000.000 VAT tăng sau điều chỉnh

Cách làm:

Vào tờ khai điều chỉnh bổ sung quý 3/2018 , sửa lại chỉ tiêu 23,24 từ 900.000.000 thành 909.000.000đ .Sau đó bấm Ghi.

Sang bên KHBS thấy:

Chỉ tiêu 24,25 được tăng thêm 9.000.000đ

Chỉ tiêu 43 từ 190.000.000 thành 199.000.000 tăng thêm 9.000.000đ

Mang 9.000.000 điền vào chỉ tiêu 38 của quý 4/2018.

 

Trường hợp 4: Điều chỉnh tăng thuế GTGT đầu ra do kê khai thiếu hóa đơn đầu ra.

Do kế toán bỏ quên hóa đơn bán ra không kê khai vào bảng kê .

Ví dụ với số liệu như bảng dưới đây

Quý 3/2018 Công ty A kê khai thiếu số hóa đơn 0000008 có giá trị hàng hóa 80.000.000, thuế GTGT đầu ra 8.000.000đ kế toán điều chỉnh lại đúng theo bảng trình bày dưới :

Chỉ tiêu Chỉ tiêu trên tờ khai đã kê khai sai Điều chỉnh lại chỉ tiêu trên tờ khai bổ sung Ghi chú
22 90.000.000 90.000.000 Giữ nguyên
24,25 900.000.000 900.000.000 Giữ nguyên
33 800.000.000 808.000.000 Điều chỉnh tăng thuế GTGT đầu ra
41,43 190.000.000 191.000.000 VAT được khấu trừ trên 43 giảm 8 triệu

Cách làm: Mở tờ khai bổ sung quý 3/2018 ra, điền lại số đúng vào chỉ tiêu 33 trên tờ khai bổ sung với số đúng là 808.000.000đ , Số tiền thuế GTGT bán ra điều chỉnh tăng làm cho thuế GTGT đầu vào được khấu trừ giảm đi. Nên sau khi điều chỉnh bạn vào tờ khai quý 4/2018 đưa 8.000.000 vào chỉ tiêu 37.

Kế toán Việt Hưng chia sẻ tất cả các tình huống điều chỉnh mà trên thực tế các bạn học viên hay gặp. Chúc các bạn thành công!

Tham khảo các khoá học kế toán, youtube Việt Hưng

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939