Tài liệu kế toán

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Chính phủ ban hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, ngày 26 tháng 12 năm 2013. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp   ...
1.67 MB 0 lượt tải
BởiNguyễn Thị Vân |
CHI TIẾT

Nghị định 12/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các luật Thuế

Ngày 12/02/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014 và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế Theo...
562.92 KB 0 lượt tải
BởiNguyễn Thị Vân |
CHI TIẾT

Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định về thuế

Nghị định 91/2014/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung các Nghị định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng và quản lý thuế.   ...
270.58 KB 0 lượt tải
BởiNguyễn Thị Vân |
CHI TIẾT

Thông tư 119/2014/TT- BTC sửa đổi bổ sung thủ tục hành chính thuế

Thông tư 119/2014/TT- BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 25/08/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/09/2014 Thông tư số: 119/2014/TT- BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC...
602.80 KB 0 lượt tải
BởiNguyễn Thị Vân |
CHI TIẾT

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành thuế TNDN

Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Căn cứ Luật Thuế...
1.43 MB 2 lượt tải
BởiNguyễn Thị Vân |
CHI TIẾT

Dự thảo thay thế nghị định 105/2013/NĐ-CP

Dự thảo thay thế nghị định 105/2013/NĐ-CP - quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập Dự thảo lần 1 này sẽ thay thế nghị định 105/2013/NĐ-CP -...
180.77 KB 0 lượt tải
BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT

Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Thông tư 95/2016/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 12/8/2016 và thay thế Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính. Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về các nội dung sau: - Hồ sơ, trình tự,...
2.09 MB 0 lượt tải
BởiNguyễn Thị Vân |
CHI TIẾT

Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTTGT và thuế TNCN

Ngày 15/6/2015, BTC ban hành Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh 2/2015/TT-BTC số 2994/TCT-TNCN Theo...
927.23 KB 0 lượt tải
BởiNguyễn Thị Vân |
CHI TIẾT

Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Ngày 17/1/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/3/2014. Theo đó, thời hiệu xử...
620.65 KB 0 lượt tải
BởiNguyễn Thị Vân |
CHI TIẾT

Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến trích khấu hao TSCĐ

Ngày 12/04/2017 BTC ban hành Thông tư 28/2017/TT-BTC  sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ). Có hiệu lực từ ngày 26/05/217 Thông tư 28 bổ sung...
331.81 KB 1 lượt tải
BởiNguyễn Thị Vân |
CHI TIẾT
Trang 1 của 3123