Sửa lỗi misa

Th7
24

Sửa lỗi phần mềm MISA SME .NET 2012, 2015

1. Lỗi không cho cài được phần mềm misa: – Cấu hình máy tính thấp hơn so với quy định – Chưa cài đặt Frame work 4.0, tải về tại ĐÂY  Máy chủ SQL đã ngừng hoạt động, hoặc không tồn tại. Các thống báo thường gặp khi tạo mới cơ sở dữ liệu trên misa: Nhìn hình bên […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Tự học phần mềm misa
CHI TIẾT