Sổ sách kế toán bao gồm những gì

Hoá đơn, chứng từ, sổ sách là căn cứ để quyết toán khi có quyết định của cơ quan quản lý thuế cũng như các cơ quan ban ngành khác. Vậy sổ sách kế toán  bao  gồm những gì?

Tham khảo:

Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán theo mẫu F01- DNN

Hồ sơ, chứng từ cần chuẩn bị trước khi quyết toán thuế

so-sach-ke-toan-bao-gom-nhung-gi

Sổ sách kế toán được chia làm 2 loại đó là Sổ sách kế toán tổng hợp và sổ sách kế toán chi tiết, cụ thể:

1. Sổ kế toán tổng hợp gồm:

  Sổ nhật ký chung

Sổ nhật ký chung phản ánh đầy đủ tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm tài chính bằng bút toán Nợ / Có

Tuy nhiên khi in sổ sách chúng ta có thể không in sổ này mà sổ này chúng ta lưu bằng file mềm trên máy tính.

– Sổ cái

Sổ cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong từng kỳ và theo một niên độ kế toán với  các tài khoản có mặt trên bảng cân đối số phát sinh. Căn cứ vào bảng cân đối số phát sinh có bao nhiêu tài khoản tổng hợp thì chúng ta in bấy nhiêu sổ cái. Kể cả sổ cái đó không có phát sinh trong kỳ mà chỉ có dư Nợ đầu kỳ và dư Có đầu kỳ.

2. Sổ kế toán chi tiết gồm:

Sổ kế toán chi tiết dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán cần chi tiết theo yêu cầu quản lý. 

Ví dụ như:

 TK 511: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong đó có sổ chi tiết là

+  TK 5111: doanh thu bán hàng hoá;

+  TK 5112: Doanh thu bán thành phẩm;

+  TK5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ.

Vậy khi in sổ kế toán chi tiết kế toán không in sổ tài khoản 511 nữa mà chúng ta in sổ tài khoản 5111, tài khoản 5112, tài khoản 5113

Hiểu tương tự như vậy,  tài khoản chi tiết của tài khoản tổng hợp 642: chi phí quản lý doanh nghiệp là các TK 6421, TK 6422, TK 6427…

3. Các báo cáo chi tiết gồm

– Báo cáo tổng hợp nhập – xuất – tồn kho nguyên vật liệu, hàng hoá, thành phẩm, công cụ dụng cụ

– Báo cáo công nợ phải thu của khách hàng

– Báo cáo công nợ phải trả cho nhà cung cấp

– Bảng phân bổ công cụ dụng cụ 

– Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định 

– Bảng chi tiết giá thành( nếu công ty sản xuất và xây dựng)

– Sổ quỹ tiền mặt và sổ quỹ tiền gửi ngân hàng – sổ quỹ này phải phản ánh được tồn quỹ hàng ngày. 

Chúc các bạn học viên chuẩn bị tốt hồ sơ, sổ sách kế toán 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939