Phương pháp hạch toán thuế gtgt với nhà thầu nước ngoài?

Phương pháp hạch toán thuế gtgt với nhà thầu nước ngoài như thế nào?

Mình là kế toán trong công ty xây dựng. Công ty mình có ký kết với nhà thầu nước ngoài. Nhưng chưa biết phương pháp hạch toán thuế gtgt với nhà thầu nước ngoài như thế nào?.

Công ty tôi đang trong giai đoạn đầu tư XDCB, ký hợp đồng với 01 nhà thầu nước ngoài, về việc thiết kế kỹ thuật lặp đặt giây chuyền công nghệ, giá trị hợp đồng là 55.372 USD (đã bao gồm 5% thuế GTGT, 5% thuế TNDN).

Phương pháp hạch toán thuế gtgt với nhà thầu nước ngoài?
Phương pháp hạch toán thuế gtgt với nhà thầu nước ngoài?

Dự kiến giữa tháng 05/2016, Công ty tôi sẽ tạm ứng 50% giá trị Hợp đồng cho bên nhà thầu nước ngoài, tương ứng 27.686 USD (đã bao gồm 5% thuế GTGT, 5% thuế TNDN), Khi chuyển tiền công ty tôi sẽ giữ lại tiền thuế để nộp hộ vào ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, ngày 29/4/2016, Bên nhà thầu nước ngoài đã ban hành hóa đơn cho phần tạm ứng (INVOICE ORIGINAL) cho công ty chúng tôi với tổng giá trị là 27.686 USD (Không ghi rõ giá trị trước thuế và thuế GTGT).

Mong muốn các Huynh đệ, tỷ, muội tham gia ý kiến như sau:

Giả sử: Tỷ giá ngày 29/4/2016 là 21.000 đồng/USD, ngày 15/5/2016 là 21.500 đồng/USD

1. Tại ngày 29/4/2016

Đã nhận hóa đơn 27.686 USD, (Hóa đơn không ghi rõ giá trị trước thuế và thuế GTGT). hạch toán vào chi phí đầu tư XDCB như thế nào? theo tỷ giá nào?

2. Tại ngày 15/5/2016

Khi tạm ứng 50% cho Nhà thầu nước ngoài 27.686 USD, hạch toán như thế nào? theo tỷ giá nào? (công ty tôi sẽ giữ lại tiền thuế để nộp hộ vào ngân sách Nhà nước).

3. Số thuế GTGT cty tôi nộp hộ cho Nhà thầu nước ngoài thì công ty có được khấu trừ Thuế GTGT đầu vào hay không?. Văn bản pháp lý nào quy định vấn đề này?

Tôi mong muốn được sự tham gia trao đổi ý kiến và hướng dẫn về phương pháp hạch toán của các huynh, đệ, tỷ, muội thực sự có kinh nghiệm và đã từng kinh qua các nghiệp vụ thanh toán với nhà thầu nước ngoài trước đây.

Trân trọng ! (Chua Cà Nhút Mặn)

avatar
2 Chuỗi bình luận
0 Chủ đề trả lời
0 Người theo dõi
 
Bình luận phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận nóng nhất
  Theo dõi  
Thông báo cho
Bin Mirai
Khách
Bin Mirai

Hợp đồng với nhà thầu bạn nêu rõ bên bạn sẽ khai hộ và chịu trách nhiệm đóng thuế nhà thầu hộ cho đối tác nước ngoài, toàn bộ tiền thuế và chi phí sẽ khấu trừ vào công nợ của nhà thầu nước ngoài . Thuế nhà thầu bên bạn được khấu trừ : Căn cứ Thông tư 103/2014/TT-BTC tại Điều 12, Khoản 1, Điểm b quy định doanh thu tính thuế GTGT như sau: Trường hợp theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ, doanh thu Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế GTGT phải nộp thì doanh thu tính thuế GTGT phải được quy đổi thành doanh thu có thuế GTGT và được xác định theo công thức sau: Doanh thu tính thuế GTGT = Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT 1 – Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu Do đó, doanh nghiệp phải xác định doanh thu tính thuế giá trị gia tăng được quy đổi theo công thức trên và tính thuế GTGT phải nộp thay cho nhà thầu nước ngoài. Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 20, Khoản 3, Điểm a quy định khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài như sau: Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.” Căn cứ theo quy định trên: –… Chi tiết »

Kim Thìn
Khách
Kim Thìn

Theo mình như sau :
1. tại ngày 29/4: Ghi nhận cp = 27.686usd * 21.000đ/usd
2. tại ngày 15/5 thanh toán ghi nhận :
Nợ tk phải trả : 27.686 * 21.000
Nợ tk 635 : chênh lệch giữa tk tiền với tk phải trả
Có tk 112 : 27.686 * 21.500
3. Nếu cty bạn ht theo PP K.trừ thì được khấu trừ bt,
Còn vấn đề bên bạn thanh toán hộ tiền FCT kia thì sẽ làm biên bản cấn trừ công nợ vào thời điểm thanh toán 50% còn lại