Phương pháp hạch toán thuế gtgt với nhà thầu nước ngoài?

Phương pháp hạch toán thuế gtgt với nhà thầu nước ngoài như thế nào?

Mình là kế toán trong công ty xây dựng. Công ty mình có ký kết với nhà thầu nước ngoài. Nhưng chưa biết phương pháp hạch toán thuế gtgt với nhà thầu nước ngoài như thế nào?.

Công ty tôi đang trong giai đoạn đầu tư XDCB, ký hợp đồng với 01 nhà thầu nước ngoài, về việc thiết kế kỹ thuật lặp đặt giây chuyền công nghệ, giá trị hợp đồng là 55.372 USD (đã bao gồm 5% thuế GTGT, 5% thuế TNDN).

Phương pháp hạch toán thuế gtgt với nhà thầu nước ngoài?
Phương pháp hạch toán thuế gtgt với nhà thầu nước ngoài?

Dự kiến giữa tháng 05/2016, Công ty tôi sẽ tạm ứng 50% giá trị Hợp đồng cho bên nhà thầu nước ngoài, tương ứng 27.686 USD (đã bao gồm 5% thuế GTGT, 5% thuế TNDN), Khi chuyển tiền công ty tôi sẽ giữ lại tiền thuế để nộp hộ vào ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, ngày 29/4/2016, Bên nhà thầu nước ngoài đã ban hành hóa đơn cho phần tạm ứng (INVOICE ORIGINAL) cho công ty chúng tôi với tổng giá trị là 27.686 USD (Không ghi rõ giá trị trước thuế và thuế GTGT).

Mong muốn các Huynh đệ, tỷ, muội tham gia ý kiến như sau:

Giả sử: Tỷ giá ngày 29/4/2016 là 21.000 đồng/USD, ngày 15/5/2016 là 21.500 đồng/USD

1. Tại ngày 29/4/2016

Đã nhận hóa đơn 27.686 USD, (Hóa đơn không ghi rõ giá trị trước thuế và thuế GTGT). hạch toán vào chi phí đầu tư XDCB như thế nào? theo tỷ giá nào?

2. Tại ngày 15/5/2016

Khi tạm ứng 50% cho Nhà thầu nước ngoài 27.686 USD, hạch toán như thế nào? theo tỷ giá nào? (công ty tôi sẽ giữ lại tiền thuế để nộp hộ vào ngân sách Nhà nước).

3. Số thuế GTGT cty tôi nộp hộ cho Nhà thầu nước ngoài thì công ty có được khấu trừ Thuế GTGT đầu vào hay không?. Văn bản pháp lý nào quy định vấn đề này?

Tôi mong muốn được sự tham gia trao đổi ý kiến và hướng dẫn về phương pháp hạch toán của các huynh, đệ, tỷ, muội thực sự có kinh nghiệm và đã từng kinh qua các nghiệp vụ thanh toán với nhà thầu nước ngoài trước đây.

Trân trọng ! (Chua Cà Nhút Mặn)

Có 2 bình luận

 1. Kim Thìn đã viết:

  Theo mình như sau :
  1. tại ngày 29/4: Ghi nhận cp = 27.686usd * 21.000đ/usd
  2. tại ngày 15/5 thanh toán ghi nhận :
  Nợ tk phải trả : 27.686 * 21.000
  Nợ tk 635 : chênh lệch giữa tk tiền với tk phải trả
  Có tk 112 : 27.686 * 21.500
  3. Nếu cty bạn ht theo PP K.trừ thì được khấu trừ bt,
  Còn vấn đề bên bạn thanh toán hộ tiền FCT kia thì sẽ làm biên bản cấn trừ công nợ vào thời điểm thanh toán 50% còn lại

 2. Bin Mirai đã viết:

  Hợp đồng với nhà thầu bạn nêu rõ bên bạn sẽ khai hộ và chịu trách nhiệm đóng thuế nhà thầu hộ cho đối tác nước ngoài, toàn bộ tiền thuế và chi phí sẽ khấu trừ vào công nợ của nhà thầu nước ngoài .
  Thuế nhà thầu bên bạn được khấu trừ :
  Căn cứ Thông tư 103/2014/TT-BTC tại Điều 12, Khoản 1, Điểm b quy định doanh thu tính thuế GTGT như sau:
  Trường hợp theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ, doanh thu Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế GTGT phải nộp thì doanh thu tính thuế GTGT phải được quy đổi thành doanh thu có thuế GTGT và được xác định theo công thức sau:
  Doanh thu tính thuế GTGT = Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT
  1 – Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu
  Do đó, doanh nghiệp phải xác định doanh thu tính thuế giá trị gia tăng được quy đổi theo công thức trên và tính thuế GTGT phải nộp thay cho nhà thầu nước ngoài.
  Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 20, Khoản 3, Điểm a quy định khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài như sau:
  Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.”
  Căn cứ theo quy định trên:
  – Khi doanh nghiệp phát sinh việc thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài, doanh nghiệp phải khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh.
  – Thời hạn khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh việc thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài.
  Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 15, Khoản 1 quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT như sau:
  “1. Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.”
  Như vậy:
  – Doanh nghiệp được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với khoản thuế GTGT nộp thay cho nhà thầu nước ngoài.
  – Doanh nghiệp phải có chứng từ nộp thuế GTGT thay cho nhà thầu nước ngoài thì mới đủ điều kiện kê khai khấu trừ thuế GTGT.

  Tỷ giá hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra thực tế giao dịch của ngân hàng mở tài khoản tại thời điểm phát sinh chi phí(Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán và Thông tư 26/2015/TT-BTC).

  1. Tại ngày 29/4: Ghi nhận chi phí XDCBDD = 27.686usd * 21.000đ/usd
  Nợ TK CP XDCB : 27.686usd * 21.000đ/usd
  Có TK 331: 27.686usd * 21.000đ/usd

  2. Tại ngày 15/5 khi thanh toán ghi nhận :
  + Nếu bên bạn có USD để thanh toán mà ko phải mua của ngân hàng
  Nợ TK 331 : (27.686- Thuế nhà thầu ) * 21.000
  Nợ TK 3388: Thuế nhà thầu USD * tỷ giá bán ra ngân hàng TT
  Có TK 515 (Hoặc Nợ TK 635): Chênh lệch
  Có TK 112: Tỷ giá tính theo tỷ giá bình quân gia quyền ( Tạm coi là : 21500)

  Căn cứ Điểm 3 Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/TT-BTC ngày 12/2/2015 của Chính phủ;
  Trường hợp Công ty có nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế bán ra của Ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán.

  + Nếu mua USD Từ Ngân hàng chuyển thẳng:
  Nợ TK 331 : (27.686- Thuế nhà thầu ) * 21.000
  Nợ TK 3388: Thuế nhà thầu USD * tỷ giá bán ra ngân hàng TT
  Có TK 515 (Hoặc Nợ TK 635): Chênh lệch
  Có TK 112: Tỷ giá tính theo tỷ giá mua ( Tạm coi là : 21500)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.