Phiếu chi các loại và cách hạch toán phiếu chi như thế nào

PHIẾU CHI 

1. Khái niệm phiếu chi: 

Phiếu chi là chứng từ đi kèm với hóa đơn mua hàng, dịch vụ, chi lương, tạm ứng v.v…

cach-viet-phieu-chi 2. Hạch toán Phiếu chi: 

Phiếu chi được sử dụng trong các trường hợp sau 

TH1: Phiếu chi trả tiền mua NVL, hàng hóa, dịch vụ cho nhà cung cấp

Nợ TK 331: Trả tiền nhà cung cấp

 Có TK 111: Tiền mặt

TH2: Phiếu chi xuất quỹ tiền mặt gửi vào ngân hàng 

Nợ TK 112 : Tiền gửi ngân hàng tăng lên

     Có TK 111 : Tiền mặt giảm đi

TH3: Phiếu chi xuất quỹ tiền mặt trả tiền vay ngắn hạn, dài hạn

Nợ TK 311: Vay ngắn hạn

Nợ TK 341: Vay dài hạn

 Có TK 111: Tiền mặt

TH4: Phiếu chi xuất quỹ tiền mặt cho viêc nộp các loại thuế

– Nếu trong quý đó mà doanh nghiệp tạm tính lãi, tính ra số thuế TNDN phải nộp khi nộp thuế TNDN

Nợ TK 3334: Thuế TNDN

 Có TK 111: Tiền mặt

– Sau khi làm tờ khai thuế hàng tháng nếu phát sinh số thuế GTGT trên chỉ tiêu 40 trên tờ khai( số thuế GTGT phải nộp)

Nợ TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

 Có TK 111: Tiền mặt

TH5: Phiếu chi lương

Dựa vào bảng lương sau khi trừ các khoản trừ vào lương của nhân viên, phần còn lại chi lương trả cho nhân viên

Nợ TK 334

  Có TK 111

TH6: Xuất quỹ tiền mặt để đầu tư 

Nợ TK 121, 221, 222, 223, 228 

       Có TK 111 

TH7: Xuất quỹ tiền mặt đem đi ký quỹ, ký cược

 Nợ TK 144, 244 

       Có TK 111 

TH7: Các khoản chi phí khác bằng tiền mặt 

Nợ TK 627, 641, 642

 Nợ TK 133 

      Có TK 111 

– Tất cả các nghiệp vụ trên đều điền đầy đủ, chính xác các thông tin như đối tượng, địa chỉ, người nhận, lý do chi, ngày tháng tài khoản Nợ, Có và số tiền. 

3. Cách viết Phiếu chi:  

– Đối tượng: Viết tên của NCC (Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex…) 

– Viết địa chỉ của NCC (84/9, Ba Đình, Ngọc Khánh, Hà Nội…) 

– Lý cho chi tiền (Thanh toán tiền hàng theo HĐ 0000012, thanh tóan tiền mua xăng dầu…) 

– Số tiền: Viết bằng số, khi viết dùng dấu chấm ngăn cách các lớp trong con số, và ghi đơn vị VNĐ ở cuối (13.524.000 VNĐ,…) 

– Viết bằng chữ: theo số tiền đã ghi ở trên ( Mười ba triệu năm trăm hai mươi tư nghìn đồng chẵn,…) 

Chú ý khi viết Phiếu chi, phải có đầy đủ chữ ký của Giám đốc Công ty và thủ quỹ.

 Lưu ý:

Tất cả các hóa đơn mua vào đều phải đưa qua công nợ (chưa thanh toán), kể cả việc mua hàng thanh toán ngay ta vẫn hạch toán là chưa thanh toán rồi sau đó lập chứng từ thanh toán sau. Điều này rất quan trọng cho việc quản lý công nợ và thống nhất quy trình hạch toán kế toán trong doanh nghiệp. 

4. Hạch toán trên phần mềm kế toán

– Hạch toán trên phần mềm kế toán MISA

Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959