Những quy định về sổ kế toán trong doanh nghiệp 2017

Quy định về sổ sách kế toán trong doanh nghiệp

Luật Kế toán 2015 đã được Quốc hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực từ 01/01/2017. Kế toán Việt Hưng chia sẻ một số Quy định về sổ kế toán theo Luật Kế toán trong doanh nghiệp 2015 có hiệu lực từ 01/01/2017

Để lên báo cáo trong các doanh nghiệp. Các bạn tham khảo: Khóa học kế toán cấp tốc ngắn hạn Online tại Kế Toán Việt Hưng

Những quy định về sổ kế toán trong doanh nghiệp 2017
Những quy định về sổ kế toán trong doanh nghiệp

1. Về sổ sách kế toán (Điều 24 Luật kế toán 2015)

– Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp.

– Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai.

– Sổ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

– Ngày, tháng, năm ghi sổ;

– Số hiệu và ngày, tháng, năm của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;

– Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

– Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán;

– Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ.

– Bộ Tài chính quy định chi tiết về sổ kế toán.

2. Các loại sổ sách kế toán

Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

– Sổ kế toán tổng hợp: sổ nhật ký, sổ cái.

– Sổ kế toán chi tiết: sổ, thẻ kế toán chi tiết

Nhà nước quy định bắt buộc về mẫu sổ, nội dung và phương pháp ghi chép đối với các loại sổ sổ cái, sổ nhật ký, quy định mang tính hướng dẫn đối với các loại sổ, thẻ kế toán chi tiết.

3. Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán (Điều 26 Luật kế toán 2015)

3.1. Thời gian mở sổ kế toán

Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm; đối với đơn vị kế toán mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập.

3.2. Đơn vị kế toán

Đơn vị kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán.

3.3. Thông tin trên sổ sách kế toán

Sổ kế toán phải được ghi kịp thời, rõ ràng, đầy đủ theo các nội dung của sổ. Thông tin, số liệu ghi vào sổ kế toán phải chính xác, trung thực, đúng với chứng từ kế toán.

3.4. Ghi sổ sách theo trình tự thời gian

Việc ghi sổ kế toán phải theo trình tự thời gian phát sinh của nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm sau phải kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm trước liền kề. Sổ kế toán phải được ghi liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ.

3.5. Quy định ghi sổ các thông tin kế toán

Thông tin, số liệu trên sổ kế toán phải được ghi bằng bút mực; không ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới; không ghi chồng lên nhau; không ghi cách dòng; trường hợp ghi không hết trang phải gạch chéo phần không ghi; khi ghi hết trang phải cộng số liệu tổng cộng của trang và chuyển số liệu tổng cộng sang trang kế tiếp.

3.6. Thời  gian khóa sổ

Đơn vị kế toán phải khóa sổ kế toán vào cuối kỳ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính và trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

3.7. Phương thức ghi sổ

Đơn vị kế toán được ghi sổ kế toán bằng phương tiện điện tử. Trường hợp ghi sổ kế toán bằng phương tiện điện tử thì phải thực hiện các quy định về sổ kế toán tại Điều 24, Điều 25 và các khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều này, trừ việc đóng dấu giáp lai. Sau khi khóa sổ kế toán trên phương tiện điện tử phải in sổ kế toán ra giấy và đóng thành quyển riêng cho từng kỳ kế toán năm để đưa vào lưu trữ. Trường hợp không in ra giấy mà thực hiện lưu trữ sổ kế toán trên các phương tiện điện tử thì phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu và phải bảo đảm tra cứu được trong thời hạn lưu trữ.

Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán
Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán

4. Sửa chữa sổ sách kế toán (Điều 27 Luật kế toán 2015)

– Khi phát hiện sổ sách kế toán có sai sót thì không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau đây:

– Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

– Ghi số âm bằng cách ghi lại số sai bằng mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

– Ghi điều chỉnh bằng cách lập “chứng từ điều chỉnh” và ghi thêm số chênh lệch cho đúng.

– Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó.

– Trường hợp phát hiện sổ sách kế toán có sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ sách kế toán của năm đã phát hiện sai sót và thuyết minh về việc sửa chữa này.

– Sửa chữa sổ sách kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng phương tiện điện tử được thực hiện theo phương pháp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này. (“Ghi điều chỉnh bằng cách lập “chứng từ điều chỉnh” và ghi thêm số chênh lệch cho đúng”.)

Trên đây là toàn bộ các quy định về sổ kế toán trong doanh nghiệp. Mà bạn cần biết để lập cho chính xác. Nếu bạn vẫn chưa nắm vững có thể liên hệ với chúng tôi qua https://lamketoan.vn/ Kế toán Việt Hưng sắn sàng giải đáp mọi thắc mắc về lĩnh vực liên quan tới kế toán cho bạn.

Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959