Cách làm thủ tục cắt giảm người phụ thuộc mẫu 20-ĐK-TH-TCT theo TT95

Chia sẻ hướng dẫn cách làm thủ tục cắt giảm người phụ thuộc mẫu 20-ĐK-TH-TCT (thông tư 95/2016/TT-BTC). Vì bên cạnh việc đăng ký giảm trừ gia cảnh cũng có không ít người quan tâm đến việc cắt giảm trừ gia cảnh 

1. Hồ sơ đăng ký cắt giảm người phụ thuộc gồm:

– Tờ khai đăng ký thuế mẫu 20-ĐK-TH-TCT (thông tư 95/2016/TT-BTC) để thay đổi thông tin người phụ thuộc

thu-tuc-dang-ky-cat-giam-nguoi-phu-thuoc-ke-toan-viet-hung

thu-tuc-dang-ky-cat-giam-nguoi-phu-thuoc-ke-toan-viet-hung

  Các bạn có thể tải mẫu 20-ĐK-TH-TCT (thông tư 95/2016/TT-BTC) tại đây: Mẫu 20 DK-TH-NPT

 – Các hồ sơ thay đổi kèm theo của người phụ thuộc gồm

+ NPT từ đủ 14 tuổi trở lên: bản sao công chứng thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân còn hiệu lực

+ NPT dưới 14 tuổi: bản sao công chứng giấy khai sinh

 * Nơi nộp hồ sơ:

Cá nhân (người nộp thuế) nộp hồ sơ trên cho cơ quan chi trả thu nhập để cơ quan chi trả thu nhập làm thủ tục đăng ký thay đổi cho NNT(nếu quyết toán thuế thông qua cơ quan chi trả) hoặc cá nhân người nộp thuế nộp trực tiếp hồ sơ cho cơ quan quản lý thuế.

2. Cách làm thủ tục cắt giảm người phụ thuộc mẫu 20-ĐK-TH-TCT (thông tư 95/2016/TT-BTC)

Trong mẫu này có 2 mục I và II. Vậy khi nào thì điền vào mục I hoặc II

Có 2 trường hợp xảy ra

Trường hợp 1: Khai thông tin người phụ thuộc vào mục I trong các trường hợp sau

+ Người phụ thuộc đã có mã số thuế

+ Hoặc người phụ thuộc chưa có mã số thuế nhưng có số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu

Cách ghi như sau:

Cột (1): Số thứ tự

Cột (2): Họ và tên người phụ thuộc: Ghi đầy đủ họ tên người phụ thuộc

Ví dụ: Nghiêm Thị Vân

Cột (3): Ngày sinh người phụ thuộc: Ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh người phụ thuộc

Ví dụ: 01/10/1939

Cột (4): Mã số thuế (nếu có): Nếu người phụ thuộc có mã số thuế rồi thì đánh mã số thuế của họ vào đây. Còn nếu họ chưa có mã số thuế thì cột này bỏ trống

Cột (5): Quốc tịch: Ghi quốc tịch của người phụ thuộc vào đây

Ví dụ: Việt Nam

Cột (6): Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ghi chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu vào đây. Trường hợp NPT đã có mã số thuế thì cột này bỏ trống.

Ví dụ: 150125026

Cột (7): Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ giảm trừ gia cảnh: quan hệ là: con hoặc cha/mẹ hoặc vợ/chồng hoặc khác.

Cột (8): Tên cá nhân có thu nhập: Họ tên người nộp thuế

Ví dụ: Trần Văn A

Cột (9): Mã số thuế của cá nhân có thu nhập: Mã số thuế cá nhân người nộp thuế

Ví dụ: Ông Trần Văn A có mã số thuế thu nhập cá nhân là: 8040496741

Cột (10): Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ (tháng/năm): Ghi tháng bắt đầu phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng

Ví dụ: 01/2018

Cột (11): Thời điểm kết thúc tính giảm trừ (tháng/năm): Ghi tháng/năm mà người nộp thuế muốn đăng ký cắt giảm đăng ký giảm trừ người phụ thuộc

Ví dụ: 10/2018

Trường hợp 2: Khai thông tin người phụ thuộc vào mục II trong trường hợp: người phụ thuộc chưa có mã số thuế, chưa có chứng minh thư nhân dân, chưa có hộ chiếu   

Cột (12): Số thứ tự

Cột (13): Họ và tên người phụ thuộc: Ghi đầy đủ họ tên người phụ thuộc (chú ý: trường hợp này áp dụng cho người phụ thuộc dưới 14 tuổi, chưa có chứng minh thư nhân dân)

Cột (14): Ngày sinh người phụ thuộc: Ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh người phụ thuộc

Cột (15): Số: Ghi số trên giấy khai sinh của người phụ thuộc

*  Cột (16): Quyển số: Căn cứ vào giấy khai sinh của người phụ thuộc

Cột (17): Quốc gia: Chọn Việt Nam hoặc khác

Cột (18): Tỉnh/Thành phố : ghi tỉnh/thành phố nơi đăng ký trên giấy khai sinh

Cột (19): Quận/huyện: Ghi quận/huyện nơi đăng ký trên giấy khai sinh

Cột (20): Phường/xã: Ghi Phường/xã nơi đăng ký trên giấy khai sinh

Cột (21): Quốc Tịch: Chọn Việt Nam hoặc khác

Cột (22): Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh: quan hệ là: con hoặc cha/mẹ hoặc vợ/chồng hoặc khác.

Cột (23): Tên cá nhân có thu nhập: Họ và tên người nộp thuế

Cột (24): Mã số thuế của cá nhân có thu nhập: Mã số thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế

* Cột (25): Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ: Ghi tháng bắt đầu phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng

Cột (26): Thời điểm kết thúc tính giảm trừ (tháng/năm): Ghi tháng/năm mà người nộp thuế muốn đăng ký cắt giảm đăng ký giảm trừ người phụ thuộc

Ví dụ: 08/2018

3. Mẫu hướng dẫn minh họa ví dụ

thu-tuc-dang-ky-cat-giam-nguoi-phu-thuoc-ke-toan-viet-hung

 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho