Thông tư 201/2015/TT-BTC về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giữa Việt Nam – Hàn Quốc  • Phiên bản
  • 4 Tải về
  • 54.54 MB File Size
  • 1 File Count
  • 20/03/2018 Ngày tạo
  • 20/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư 201/2015/TT-BTC về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giữa Việt Nam - Hàn Quốc có hiệu lực ngày 20/12/2015, ban hành cụ thể biểu thuế và nêu rõ điều kiện để hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất VKFTA.


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho