Thẻ: Nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng

Kế toán nghiệp vụ tiền gửi trong ngân hàng | Kế toán Việt Hưng

Nghiệp vụ tiền gửi trong ngân hàng

Nghiệp vụ tiền gửi trong ngân hàng | Ở bài trước chúng ta đã đi tìm hiểu  về các nghiệp vụ huy động vốn trong ngân hàng. Trong đó huy động qua hình thức tiền gửi là hoạt động chủ yếu của ngân hàng vì tiền gửi là nguồn tiền quan trọng và chiếm tỷ …

Tỷ giá giao dịch thực tế xác định như thế nào

Trước ngày 01/01/2015 việc quy đổi nguyên tệ ra đồng Việt Nam để để xác định doanh thu tính thuế được quy đổi theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh. Từ ngày 01/01/2015 thì thực hiện theo …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959