Nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng

Th8
29

Tỷ giá giao dịch thực tế xác định như thế nào

Tỷ giá giao dịch thực tế xác định như thế nào Trước ngày 01/01/2015 việc quy đổi nguyên tệ ra đồng Việt Nam để để xác định doanh thu tính thuế được quy đổi theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tiền mặt tiền gửi
CHI TIẾT
Th7
18

Kế toán nghiệp vụ tiền gửi trong ngân hàng

Ở bài trước chúng ta đã đi tìm hiểu  về các nghiệp vụ huy động vốn trong ngân hàng. Trong đó huy động qua hình thức tiền gửi là hoạt động chủ yếu của ngân hàng vì tiền gửi là nguồn tiền quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn tiền của ngân […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Tự học kế toán ngân hàng
CHI TIẾT