Hóa đơn nội bộ

Th7
24

Cách viết hóa đơn xuất dùng nội bộ

Lamketoan.vn hướng dẫn các bạn cách viết hóa đơn xuất dùng nội bộ Theo TT 119/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/09/2014 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau: a) Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn tại điểm b, c khoản 1 Điều 16 như sau: –  Người bán phải lập […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT