Thẻ: Hóa đơn nội bộ

Cách viết hóa đơn xuất dùng nội bộ

Cách viết hóa đơn xuất dùng nội bộ như thế nào Lamketoan.vn hướng dẫn các bạn cách viết hóa đơn xuất dùng nội bộ Theo TT 119/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/09/2014 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau: a) Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn tại điểm b, …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959