Thẻ: giá tính thuế ttdb

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong doanh nghiệp

Thông tư số 05/2012/TT-BTC là thông tư quy định cụ thể một số điều luật thuế tiêu thụ đặc biệt (thuế TTĐB). Trong đó có việc áp dụng để tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong doanh nghiệp như thế nào cho đúng quy định. Ở bài viết này lamketoan.vn xin giới thiệu cách tính thuế …