Thẻ: báo giảm lao động

NLĐ nghỉ việc 14 ngày trở lên có phải báo giảm lao động không?

báo giảm lao động

Báo giảm lao động | Bảo hiểm ngày càng đóng một vai trò rất quan trọng trong chính sách về an sinh và xã hội nhà nước. Người lao động chính là các đối tượng bắt buộc tham gia vào việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. …

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...