Hợp đồng dịch vụ kế toán Việt Hưng mới nhất 2019

Hợp đồng dịch vụ kế toán – Hình thức hợp đồng dịch vụ có thể được xác lập bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Tuy nhiên, văn bản luôn là hình thức chắc chắn nhất vì nó ghi nhận rõ ràng thỏa thuận của các bên và là cơ sở cho việc giải quyết các tranh chấp phát sinh (nếu có). Hãy tham khảo mẫu hợp đồng dịch vụ ngay phía dưới đây cùng Kế toán Việt Hưng nhé

hợp đồng dịch vụ kế toán
Hợp đồng dịch vụ kế toán Việt Hưng mới nhất 2019

1. Những điểm cần lưu ý trong quá trình soạn thảo hợp đồng

Nội dung cần có trong hợp đồng:

– Nêu rõ thông tin của cả hai bên;

– Nêu rõ nội dung cần yêu cầu cung cấp dịch vụ và thời gian giải quyết như thế nào?

– Không thực hiện đúng như cam kết thì hậu quả pháp lý xảy ra như thế nào, trách nhiệm bồi thường ra sao?

Quyền của bên cung ứng dịch vụ:

 • Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.
 • Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên sử dụng dịch vụ mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên sử dụng dịch vụ, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nhưng phải báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ.
 • Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ trả tiền dịch vụ.

Ví dụ: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ SEO (tăng hạng tìm kiếm) cho khách hàng thì khách hàng yêu cầu một số lượng cụ thể lượt truy cập bao nhiêu.

Quyền của bên sử dụng dịch vụ:

 • Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.
 • Trường hợp bên cung ứng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Ví dụ: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ SEO (tăng hạng tìm kiếm) cho khách hàng thì khách hàng yêu cầu một số lượng cụ thể lượt truy cập bao nhiêu.

2. Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán Việt Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

(V/v cung cấp dịch vụ kế toán thuế)

 • Căn cứ Luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 06 năm 2004;
 • Căn cứ Luật Kế toán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2003;
 • Căn cứ Luật Thương mại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 10 tháng 05 năm 1997;
 • Căn cứ vào khả năng và yêu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày 10 tháng 09 năm 2019, tại Văn phòng Công ty, chúng tôi gồm có:

Bên A: CÔNG TY KẾ TOÁN VIỆT HƯNG

Đại diện: Nguyễn Mạnh Cường

Chức danh: Giám đốc

Địa chỉ: Số 2/2 Ngõ 84 đường Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 01061541xxx

Điện thoại: 098.868.0223      

( Trong hợp đồng này gọi tắt là Bên A)

Bên B: ……

Đại diện: ………

Chức danh: Kế Toán trưởng

Địa chỉ: ……

Điện thoại: 0988.680.223

( Trong hợp đồng này gọi tắt là Bên B)

Bên A và Bên B có thể gọi tắt là “ Các Bên”

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất những nội dung công việc mà Bên B sẽ thực hiện cho Bên A như sau:

Điều I. Nôi dung công việc triển khai

Bên B đồng ý triển khai, thực hiện các công việc như sau:

 1. Công việc hàng tháng, quý từ tháng 03/2019

– Kiểm tra chứng từ kế toán

– Kê khai và báo cáo: Các loại tờ khai, báo cáo, văn bản đầy đủ và đúng thời hạn với luật thuế quy định hiện hành hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

– Hạch toán kế toán, ghi sổ, xác định kết quả hoạt động kinh doanh Quý, Năm

– Thông báo số thuế Bên A phải nộp khi có phát sinh

– Đăng ký mã số thuế TNCN cho nhân viên (nếu có)

– Soạn hợp đồng lao động và cân đối chi phí nhân công

– Quyết toán thuế TNDN cuối năm

– Quyết toán thuế TNCN cuối năm

– Lập báo cáo tài chính cuối năm

– Xử lý các thủ tục hành chính cần thiết cho Công ty (nếu có)

– Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các vấn đề phát sinh khác trong phạm vi năng lực, sự hiểu biết của mình

 1. Phí dịch vụ và thời gian làm việc

– Thời gian bắt đầu triển khai: Từ tháng 3 năm 2019( hoá đơn phát sinh từ tháng 3/2019)

– Thời giờ làm việc: Không cố định, mỗi tháng bên B scan hóa đơn chứng từ cần kê khai gửi vào mail lamketoan.vn@gmail.com từ ngày 10 đến ngày 12 hàng tháng để bên A nhận hóa đơn, chứng từ.

– Phí dịch vụ trọn gói trong tháng 2.500.000đ/tháng ( Hai triệu năm trăm nghìn đồng). Nếu trong năm phát sinh nhiều chứng từ và mức độ phức tạp thì tăng mức phí lên sẽ thông báo sau.

– Thanh toán 100% bằng chuyển khoản vào ngày nhận hóa đơn, chứng từ của tháng tiếp theo (từ ngày 10 đến ngày 12 hàng tháng). Riêng tháng cuối cùng của mỗi quý tiền lương sẽ được trả sau khi Bên B hoàn thành xong các báo cáo và bàn giao lại chứng từ Quý đó cho Bên A.

Điều II. Giao nhận chứng từ và sổ sách

Báo cáo thuế hàng quý/năm

Vào ngày 18 của tháng phải nộp tháng/quý/năm Bên B sẽ bàn giao bản mềm hoàn thiện cho Bên A. Bên A sẽ ký và nộp báo cáo cho cơ quan quản lý Nhà nước/cơ quan quản lý Thuế. Nếu ngày 18 hàng tháng/quý/năm là ngày Chủ Nhật sẽ tiến hành bàn giao vào ngày liền kề sau đó.

Thời gian nộp báo thuế, báo cáo tài chính cho cơ quan Nhà nước/ cơ quan Thuế không được muộn hơn thời hạn cuối cùng phải nộp theo quy định của Pháp luật.

Điều III: Trách nhiệm của mỗi bên

 1. Trách nhiệm Bên A
 • Đảm bảo cung cấp đầy đủ các chứng từ, thông tin cần thiết liên quan đến việc thực hiện dịch vụ theo yêu cầu của Bên B.
 • Đảm bảo thanh toán đúng hạn cho Bên B theo đúng điều khoản trong hợp đồng.
 1. Trách nhiệm Bên B
 • Đảm bảo cung cấp dịch vụ theo đúng phạm vi công việc quy định trong hợp đồng.
 • Thực hiện công việc theo đúng thời hạn phải nộp cho cơ quan thuế quản lý.
 • Cử nhân viên có chuyên môn, năng lực thực hiện công việc.
 • Chịu trách nhiệm về số liệu đã làm là đúng với thông tin, tài liệu mà bên A cung cấp.
 • Mọi chi phí thuế TNDN và GTGT về việc thanh tra, quyết toán thuế sẽ do bên A nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều IV: Điều khoản chung

– Hai bên phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai công việc nhằm tạo điều kiện để công việc được hoàn thành tốt nhất và đúng thời hạn. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cản trở việc thực hiện hợp đồng Các bên phải cùng thảo luận tìm biện pháp giải quyết. Thông tin trao đổi sẽ được trên điện thoại, văn bản, Email.

– Những tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được thương lượng giải quyết bởi các bên trên tinh thần thiện chí hợp tác và phù hợp quy định hiện hành Hợp đồng kinh tế. Nếu không có giải quyết sau khi thương lượng, các tranh chấp phát sinh hoặc liên quan Hợp đồng này sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Việt Nam. Phán quyết của Trọng tài là cuối cùng và có hiệu lực thi hành với các Bên.

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết 31/12/2019. Nếu sau thời hạn trên hai bên không có yêu cầu nào khác, hợp đồng sẽ tự động gia hạn. Trường hợp các bên muốn thay đổi các điều khoản trong hợp đồng phải thông báo cho bên còn lại trước 01 tháng bằng văn bản hoặc email. Hai bên sẽ thống nhât để điều chỉnh bằng phụ lục hợp đồng nếu có thay đổi.

– Hợp đồng cung cấp dịch vụ này được lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

BÊN A

CÔNG TY…

 

 

 

 

BÊN B

                          ( Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

> Các bạn tải mẫu Hợp đồng dịch vụ Kế toán Việt Hưng TẠI ĐÂY

 

 

 

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959