Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất

  • Phiên bản
  • 8244 Tải về
  • 33.9 MB File Size
  • 1 File Count
  • 14/10/2016 Ngày tạo
  • 08/08/2017 Cập nhật gần đây
  • Tải về

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.6 nâng cấp ngày 04/08/2017

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.6, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.7, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.3.1 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016, Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/04/2016 của Bộ Tài chính và Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ


FileAction
Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK_v3.4.6.rarTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *