Khóa học kế toán quản trị

Th7
17

Khóa học thực hành làm báo cáo tài chính

NỘI DUNG KHÓA HỌC - Học cách xem số liệu các chỉ tiêu trên  bảng cân đối tài khoản của doanh nghiệp có hợp lý với nguyên tắc và chuẩn mực kế toán hay không. Từ đó hướng dẫn cách xử lý số liệu phù hợp. - Cách nhặt số liệu từ bảng cân đối tài [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán quản trị
CHI TIẾT