Thẻ: Khóa học kế toán quản trị

Khóa học thực hành làm báo cáo tài chính

Nội dung khóa học thực hành làm báo cáo tài chính Học cách xem số liệu các chỉ tiêu trên bảng cân đối tài khoản của doanh nghiệp có hợp lý với nguyên tắc và chuẩn mực kế toán hay không. Từ đó hướng dẫn cách xử lý số liệu phù hợp. Vậy cách làm …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959