Học viên: Phạm Thị Vượt

Làm việc tại Đảo Phú Quốc
Đã hoàn thành Khóa Học Kế Toán Xây Dưng - Xây Lắp

Tình cơ vô google tìm thấy video Lamketoan.vn dạy hay quá trời mà sao hồi giờ mình không biết. Bây giờ Tôi đã làm được tất cả CV kế toán của Công ty của tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *