Phạm Thị Vượt: Đảo Phú Quốc

Đã học thực hành kế toán xây dựng - xây lắp
Lúc đầu xem báo cáo tài chính kế toán làm mà chẳng hiểu mô tê gì hết. Tôi đâu có biết hình thức học kế toán online. Tình cơ vô google tìm thấy video Lamketoan.vn dạy hay quá trời mà sao hồi giờ mình không biết. Bây giờ Tôi đã làm được tất cả CV kế toán của Công ty của tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.